antritėti

antritėti
antritė́ti, añtrita, -ė́jo intr. užriedėti: ^ Atrita ritelis nelab didelis, antritėjo ant tilto, papliumpt į juodą marę (žirnis) . \ ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; nuritėti; paritėti; priritėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apritėti — apritėti, àprita, ėjo intr. apvirsti: Pakibikšt aprytėjo vel[nia]s TDrVIII27(Kin). ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; nuritėti; paritėti; priritėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atritėti — atritėti, àtrita, ėjo intr. LVI186 1. atriedėti, atsiristi: Kamuolys atritėjo J. Akmuo mestas atritės J. 2. prk. atkristi: Panagės nuo šalčio kone atritėjo J. ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuritėti — nuritėti, nùrita, ėjo intr. 1. BzF165, BŽ332 nusiristi: Nuritėjo į pakalnę J.Jabl. Vilkas tolie pakalniui nuritėjo I. Ta (galva) tiesiog į upę nurytėjo, kur ji dar šiandien mirksta BsV190. Nuritėjus obuoliukui į vietą, rasi mano brolį MPas. Kur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paritėti — paritėti, pàrita, ėjo 1. intr. BzF165 pasiristi, nusiristi: Karaliaus sūnus žaidė kieme, ir jo sviedinys paritėjo po svirnu LTR(Tt). 2. tr. paridenti: Parytėk in mane ritinį Lp. Žiedelį parytėjo per margą stalelį (d.) Alk. Bernelis papykėjo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priritėti — priritėti, prìrita, ėjo intr. BzF165 pririedėti, atriedėti. ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; nuritėti; paritėti; priritėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ritėti — ritėti, rìta, ėjo, rytėti KŽ 1. intr. DŽ ristis: Ritėjau nuo kalno, užkliuvau už kelmo JD655. 2. intr. Grdž riedėti, lietis: Graudžios ašaros be paliovos ritėjo per jo sausą veidą LzP. Kai prausė burnytėlę, ašarėlės rytėjo, kai šukavo galvelę,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įritėti — įritėti, į̃rita, ėjo 1. intr. įbėgti, įlėkti: Ėvė, palikusi žąsyčius, lyg kulka įritėjo į vidų pranešti motinai ir Anei naujienos I.Simon. 2. refl. BŽ479 riedant įsismaginti, įgauti didelį greitį. ritėti; antritėti; apritėti; atritėti; įritėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”